Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

 • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

 • [IDEA] KHUY?N MÃI C?C S?C CHO 2020
 • [I.BREEZE] SPRING PROMOTION 2020
 • [ILP ENGLISH ACADEMY] KHUY?N MÃI KH?NG 2020
 • Thông tin khuy?n mãi t?ng vé máy bay
 • WALES ? ?U ĐÃI KH?NG CHO 2020 ? HOT HOT!!!
 • H?c b?ng du h?c Philippines 2020 - Tr??ng Anh ng? A&J
 • H?c b?ng du h?c Philippines 2019 - Tr??ng Anh ng? 3D
 • [CELLA ] CH??NG TRÌNH ?U ĐÃI M?I 2020
 • [KEYSTONE] KHUY?N MÃI M?I DÀNH CHO H?C SINH VI?T NAM 2020
 • [PHILINTER] SPRING PROMOTION 2020

Hội thảo du học Philippines

h?i th?o

H?i th?o di?n ra vào th? B?y hàng tu?n, gi? làm vi?c t? 10:00 đ?n 18:00. Tuy nhiên b?n?có th? liên h? qua T?ng đài mi?n c??c 1800-1047 đ? đ??c t? v?n vào các ngày trong tu?n, th? Hai - th? Sáu.

Vui lòng đi?n form đăng ký đ? T? v?n viên c?a chúng tôi liên h? l?i.

Cebu City

Cebu

Cebu- thành phố nhiều truờng học và biệt thự ven biển xinh đẹp

Đảo Cebu là nơi tập trung nhiều trung tâm tiếng Anh nhất Philippines. Trong đó, thành phố Cebu và đảo Mactan là nơi dẫn đầu về số lượng du học sinh của đảo. Cebu là nơi nổi tiếng khắp thế giới về du lịch biển, cơ sở vật chất được xây dựng hướng tới khách du lịch và doanh nghiệp nước ngoài, nên rất thuận tiện cho người Việt Nam sinh sống và học tập. Ngoài ra, đây cũng là 1 trong những thành phố lớn dẫn đầu về sự thuận tiện trong mua sắm hàng ngày tại Philippines, có nhiều nơi vui chơi, cửa hàng, và cả những khu rất hiện đại như IT Park. Cebu cũng từng là thuộc địa của Tây Ban Nha nên rất nhiều di tích còn sót lại ở khắp thành phố và trở thành địa danh du lịch.

Du học Philippines/Cebu Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 ng??i 2% $1280 Hàn Qu?c
  • Business
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Đa qu?c t?ch
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200名 10% $1360 - Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Cambridge Test
  • Ký xá bên ngoài
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 ng??i 30% $1220- Hàn Qu?c
  • IELTS
  • Golf
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 30% $1430 - Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Luy?n thi ch?ng ch?
  • Ngo?i thành
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  260 20% $1480 - Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Luy?n thi ch?ng ch?
  • Ngo?i thành
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  100 Vi?t Nam 0% $1300 - Hàn Qu?c
  • Luy?n thi ch?ng ch?
  • S?ch đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  70 Vi?t Nam 0% $1250 - Hàn Qu?c
  • Sparta
  • IELTS
  • S?ch đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  50 Vi?t Nam 0% Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • S?ch đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  130 70% $1065- Nh?t B?n
  • Giáo viên b?n ng?
  • TOEIC/IELTS/TOEFL
  • N?i ? hi?n đ?i
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 100% $990 Nh?t B?n
  • Business
  • IELTS
  • C? s? đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200 Vi?t Nam 0% $1103 - Hàn Qu?c
  • Toeic/Toefl/Ielts
  • Ti?ng Anh y h?c
  • Tr?c thu?c đ?i h?c
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 Vi?t Nam 0% $1400 - Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Tr??ng r?ng
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 0% $1280 - Nh?t B?n
  • Du h?c gia đình
  • TOEIC
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  30 95% $1400- Nh?t B?n
  • Ng??i tr??ng thành
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  70 80% $1040 - Nh?t B?n
  • Business
  • Speaking
  • Ký túc khách s?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 30% $1,014 Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Khóa IELTS Đ?m b?o ch? trong vòng 8 tu?n
  • L?p 1:1
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200 Vi?t Nam 15% $1460 - Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Toeic/Ielts/Toelf
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  180 Vi?t Nam 1% $1,120 - Nh?t B?n
  • Toeic/Ielts/Toelf
  • Thính gi?ng đ?i h?c
  • Tr?c thu?c đ?i h?c
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 Vi?t Nam 5% $893 (4 l?p/ngày) - $1277 (6 l?p/ngày) B Nh?t B?n
  • Callan Method, Giáo Trình Ph?n X? Trong Giao Ti?p R.E.M.S
  • L?p 1:1
  • Không gi? gi?i nghiêm
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  300 Vi?t Nam 5% $893 (4 l?p/ngày) - $1277 (6 l?p/ngày) B B Nh?t B?n
  • Callan Method
  • L?p 1:1
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  190 30% 1,100 USD -- Hàn Qu?c
  • Business
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Đa qu?c gia
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  40 0% 105000円 - Hàn Qu?c
  • At home
  • Native
  • H?c phí th?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  155 20% $1350 - Hàn Qu?c
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • M?i, đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  300 20% $1244 - Hàn Qu?c
  • Junior
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Activities
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  70 0% $1450 - Nh?t B?n
  • Du h?c gia đình
  • L?p 1:1
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  130 20% 160000円 - Nga
  • Native
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Đa qu?c t?ch
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  154 0% $1450 - Hàn Qu?c
  • Native
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Ngo?i thành
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  140 60% $1190 Nh?t B?n
  • Sparta
  • L?p 1:1
  • Campus
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  130 25% 107200円 - Hàn Qu?c
  • Junior
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Thi?t b? hoàn thi?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  80 0% $1200 - Hàn Qu?c
  • Junior/Gia đình
  • Du h?c đ?nh k?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  110 0% $1100 - Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Nh?p môn
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 30% $1300 - Hàn Qu?c
  • Junior
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Intership
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  80 2% $1200- Hàn Qu?c
  • TESOL
  • Ti?p viên hàng không
  • S?ch đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  40 0% $1200 - Hàn Qu?c
  • Customize
  • Diving
  • Phòng d?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  270 ng??i 10% $1450 Hàn qu?c
  • Semi-sparta
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Nhi?u n?i ?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  30 0% 143000円 - Nh?t B?n
  • Customized
  • L?p 1:1
  • Ký túc khách s?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  80 0% $920- Nh?t-Anh
  • Native
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Ký túc khách s?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 10% ~ $1200
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200 10% $1300
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  300 2% $1631~ Nh?t B?n
  • Business
  • IELTS
  • C? s? đ?p

Manila Ctiy

Manila
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines

Thủ đô Philippines- 1 trong những thành phố lớn tại Đông Nam Á.

Thủ đô Philippines còn được gọi là Hòn Ngọc Phương Đông. Có rất nhiều doanh nghiệp Nhật đầu tư vào đây và cũng dễ dàng nghe thấy tiếng Nhật ở khắp nơi. Có 2 màu sắc đối lập thú vị về thành phố là nét truyền thống còn sót lại sau thời gian dài bị quản trị bởi Tây Ban Nha, và nét hiện đại của những tòa nhà trong thời kì hiện đại hóa. Phương tiện giao thông cũng đa dạng và thuận lợi vì ngoài tricycle và taxi thì hệ thống tàu điện cũng rất phổ biến. Đối với du học sinh thì khu vực sống chủ yếu là Metro city (hay còn gọi là quận Manila), là trung tâm du lịch hoặc quận Quezon, được biết đến là làng đại học nơi tập trung nhiều trường nổi tiếng

Làng đại học quận Quezon

Quận Quezon thuộc khu vực làng đại học của Metro Manila, môi trường sống yên bình và an toàn nên tập trung nhiều trường đại học nổi tiếng. Các trường ngôn ngữ cũng tập trung khá nhiều tại đây do vật giá thấp, dễ sống cho du học sinh. Trường nổi tiếng nhất tại đây là Đại Học Quốc Gia Philippines, với rất nhiều sinh viên bản xứ xuất sắc theo học.

Du học Philippines/Manila Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 0% $1380 - Hàn Qu?c
  • Working holiday
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • ? cùng giáo viên
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 2% $222~ Hàn Qu?c
  • ESL
  • Business
  • IELTS
  • TOEIC
  • C? s? đ?p

Clark City

Clark
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines

Nơi nổi tiếng với giáo viên tiếng Anh bản ngữ

Clark thuộc đảo Luson của Philippines. Năm 1991, quân đội Mỹ trả lại địa bàn không quân đóng tại Clark, sau đó vào năm 1993, nơi này được thiết lập thành khu vực kinh tế đặc biệt, nhiều cơ sở hạ tầng được xây dựng như sân bay, khách sạn, sân gôn, sòng bài, cửa hàng miễn thuế, khu hội nghị quốc tế. Và các tiện ích khác cho cuộc sống như khu mua sắm SM cũng được xây dựng với qui mô lớn, hay ngân hàng CITI cũng có chi nhánh tại đây. Cơ sở vật chất tại khu vực cảng tự do Clark được đầu tư nâng cấp và đảm bảo an ninh. Ngoài ra, quận Angeles nổi tiếng nhiều người Anh và Mỹ sinh sống, nên có rất nhiều khu mua sắm lớn, bar, nhà hàng , và các dịch vụ dành cho người nước ngoài cũng được chú trọng,

Khu kinh tế đặc biệt Clark

Với cơ sở hạ tầng phát triển, khu vực này được ví như tiểu California, và là 1 trong những nơi an ninh tốt nhất cho cuộc sống tại Philippines. Trong khu vực kinh tế đặc biệt này có đầy đủ sân bay, casio, bar, nhà hàng và các tiện ích cần thiết cho cuộc sống

Du học Philippines/Clark Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  100 15% $1150- Hàn Qu?c
  • T?p trung ng?n h?n
  • Golf
  • Native
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  70 0% $1300- Hàn Qu?c
  • Business
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Tr?c thu?c đ?i h?c
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  260 Vi?t Nam 1% $1270 Hàn Qu?c
  • Business
  • TOEIC
  • Native
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  260 0% $1120- Hàn Qu?c
  • Business
  • TOEIC
  • Thi?t b? đ?y đ?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  100 3% $1250- Hàn Qu?c
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • C? s? đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  100 0% $1250- Hàn Qu?c
  • Gia đình
  • Nhà tr?
  • C? s? đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 20% 155000円- Hàn Qu?c
  • Junior
  • TOEIC
  • Thi?t b? đ?y đ?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200 0 Hàn Qu?c
  • Trung h?c
  • Ch??ng trình IB
  • C? s? v?t ch?t hi?n đ?i
  • H?c n?i trú
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  100 0% $1240- Nh?t-Hàn
  • Golf
  • Native
  • Thi?t b? đ?y đ?

Bacolod City

Bacolod

Thành phố làm bạn mỉm cười hài lòng

Bacolod là thành phố cảng rất lớn tại Philippines, phía đối diện của thành phố Iloilo là nơi tàu cập bến hàng ngày. Phía trên tuyến đường chạy Nam Bắc là các khu mua sắm và cơ sở vật chất trọng yếu của thành phố nên khá dễ dàng để tìm địa điểm. Các trường học chính cũng được xây dựng dọc theo tuyến đường này. Hiện nay, nhiều call center được thiết lập để phát huy việc sử dụng tiếng Anh. 1 điểm khác biệt nữa ở Iloilo là có casino và chỉ mất 1 tiếng để đi đến khu du lịch suối nước nóng.

Du học Philippines/Bacolod Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200 Vi?t Nam 0% 136000円- Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • TOEIC
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  60 0% $870- Hàn Qu?c
  • Golf
  • L?p 1:1
  • H?c phí r?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 0% $1,080 Hàn Qu?c
  • Customized
  • L?p 1:1
  • Thi?t b? đ?y đ?

Baguio City

Baguio
 • Du học Philippines/SMBaguio
 • Du học Philippines/SM
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines

Đô thị giáo dục với khí hậu dễ chịu.

Nằm ở độ cao 1400m so với mực nước biển, vào mùa hè từ tháng 3 đến tháng 5, nhiều quan chức và cơ quan chính phủ từ Manila được chuyển đến làm việc để tránh nóng nên nơi đây còn được gọi là thủ đô mùa hè. Nhiệt độ thường ở khoảng đầu mùa thu và mùa nóng nhất không vượt quá 26 độ C. Vào mùa đông thì lạnh hơn 1 chút nên cần mặc áo dài tay, nhưng mùa hè thì cũng không cần dùng máy lạnh. Chính vì thế mà nơi đây rất thích hợp cho du lịch hè. Baguio cũng được gọi là đô thị giáo dục của Philippines với hơn 40 trường học tập trung, ngay cả sinh viên bản địa cũng về Baguio trải nghiệm cuộc sống. Ngoài ra, cách thành phố không xa là di sản văn hóa thế giới ruộng bậc thang Cordilleras, là địa danh được nhiều du khách tới thăm. Ờ đây có nhiều rường học theo hình thức “sparta”, tọa lạc ngay vùng núi yên tĩnh nên sinh viên có thể tập trung việc học hoàn toàn. Đặc điểm của các trường ở đây là có thể nhập học mỗi tháng, và tại Hàn Quốc, đây là nơi nổi tiếng lý tưởng cho sinh viên muốn tập trung hoàn toàn vào việc học

Du học Philippines/Baguio Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  110 8% $1320 Hàn Qu?c
  • Business
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Ngo?i thành
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  50 23% $1100- Hàn Qu?c
  • IELTS
  • Phòng t? h?c hi?n đ?i
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  60 27% $1500 Hàn Qu?c
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • C? s? đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 Vi?t Nam 2% $1270 Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Business
  • Toeic/Ielts/Toefl
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 5% $1270 Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Speaking
  • Ngo?i thành
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 0% $1290 Hàn Qu?c
  • Sparta
  • S? c?p
  • Thi?t b? đ?y đ?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 0% $1290 Hàn Qu?c
  • Semi-sparta
  • Toeic/Ielts/Toefl
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  47 0% $1290 Hàn Qu?c
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Đ?m b?o đi?m s?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  80 $1390 Hàn Qu?c
  • Sparta
  • C? s? đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  350 Vi?t Nam 10% $800 Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Thi?t b? đ?y đ?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  20 Vi?t Nam 0% $1200 Hàn Qu?c
  • IELTS
  • Món ăn ngon
  • Không khí gia đình
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  280 15% $1,190 Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Speaking
  • S? c?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 Vi?t Nam 15% $1190 - $1200 Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Thi?t b? đ?y đ?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  60 $1300 Hàn Qu?c
  • Giáo viên b?n ng?
  • TOEIC/IELTS/TOEFL
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư

Davao City

Davao
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines

Thành phố lớn phía Nam Philippines

Davao là thành phố lớn nhất trong vùng đảo Mandanao của Philippines và là thành phố lớn thứ 3 tại Philippines sau Manila và Cebu. Davao có sân bay quốc tế, cảng biển và là trung tâm về văn hóa, chính trị, kinh tế ở vùng cực Nam Philippines. Dân số vào khoảng 13,7 triệu người, nhưng là thành phố có diện tích lớn nhất thế giới, và đóng vai trò là trung tâm kinh tế chính trị vùng cực Nam Philippines. Hiện nay, Davao đang tiến hành nhiều dự án phát triển du lịch lớn và được mong đợi sự phồn thịnh về kinh tế trong tương lai gần.

Du học Philippines/Davao Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  60 0% $1300- Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • An ninh
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  90 0% 98000円- Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Golf

Iloilo City

Iloilo
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines

Môi trường sống tốt, an ninh

Thành phố Iloilo của Philippines được hình thành từ 6 quận, Arevalo, City Proper, Jaro, La Paz, Madurriao, Molo. Trong đó, nhà thờ Jaro có vị tổng giám mục Jaro, là người có thẩm quyền trên toàn thành phố Iloilo. Trường học thường được đặt ở phía trong quận Jaro hơn là dọc bờ biền . City Proper là 1 quận cảng lâu đời, và là trung tâm kinh tế chính trị của Iloilo. Jaro và Mandurriao là quận dao dịch thương mại, trong khi đó, Arevalo và La Paz là khu dân cư. Sân bay Iloilo và SM Iloilo,trung tâm thương mại qui mô nhất thành phố, được đặt ở quận Mandurriao. Nơi đây cũng được gọi là đô thị giáo dục với 6 trường học: Đại học Visayas Philippines và Đại học Tây Visayas State là 2 trường quốc lập, và 4 trường đại học về tôn giáo, và không có casino。

Du học Philippines/Iloilo Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  80 0% $1150- Hàn Qu?c
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Đa ngôn ng?
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  50 Vi?t Nam 0% 92000円- Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Ti?ng Hàn
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  300 0% $1120- Hàn Qu?c
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • L?p 1:1
  • Tr?c thu?c đ?i h?c
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  50 0% 92000円- Hàn Qu?c
  • Quy mô nh?
  • L?p 1:1
  • H?c phí r?

Tarlac City

tarlac
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines

Thành phố kết nối Baguio và Manila

Là thành phố kết nối Baguio và Manila, thuộc trung tâm đảo Luzon phía bắc Philippines. Khu mua sắm SM mall tọa lạc ngay trung tâm thành phố, không khí miền quê thanh bình tuyệt đối, và hầu như không có nơi vui chơi giải trí.

Du học Philippines/Tarlac Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  270 0% 110000円 Hàn Qu?c
  • TOEIC
  • Intership
  • Campus
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  90 Vi?t Nam 0% 129000円- Nh?t B?n
  • Linh ho?t
  • Speaking
  • L?p 1:1

Subic City

Subic
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines
 • Du học Philippines

Subic, thành phố biển xinh đẹp

Thành phố Subic thuộc đảo Luzon. Năm 1991, sau khi Mỹ trả lại vùng hải quân Subic, khu kinh tế đặc biệt được thiết lập và quản lý bởi cơ quan phát triển đô thị Subic dưới sự kiểm soát trực tiếp của tổng thống. Nơi đây còn được gọi là cảng thông thương tự do (free board) với nhiều cơ sở vật chất như sân bay quốc tế Subic, sân gôn, trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế, bệnh viện. An ninh tại khu thương mại tự do được thắt chặt, dân bản địa không thể vào nếu không xuất trình ID, nên đây là khu vực cực kỳ an toàn. Trường học chủ yếu tập trung tại vịnh Subic hoặc khu thương mại tự do, với vị trí dọc theo núi và đối diện biển, nên không khí phù hợp cho việc tập trung học tập. Trong khi thành phố Orongo thuộc bang Pampanga khá lộn xộn và không có trường học, thì khu thương mại tự do Subic được quy hoạch tốt, sạch đẹp và đặc biệt không có khu phố đèn đỏ

Du học Philippines/Subic Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 0% $1300- Hàn Qu?c
  • T?p trung ng?n h?n
  • ワーホリ準備
  • Thi?t b? đ?y đ?

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.