Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Tổng đài miễn phí: 1800-1047
  • line&skype
  • line
  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

【SMEAG】 Chi tiết khóa ESL

Khóa học ESL giảng dạy đồng đều 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, đồng thời nâng cao kỹ năng nói thông qua việc giao tiếp với giáo viên. Trong 4 tuần đầu tại tất cả cơ sở, học viên bắt buộc phải tham gia lớp nhóm buổi sáng và buổi tối.
Nội dung ESL-1 ESL-2
Chương trình học ◇1:1 (4 tiết)
◇Group(1:4) (2 tiết)
◇Group (4 tiết)
◇Morning (1 tiết)
◇Evening (1 tiết)
◇1:1 (6 tiết)
◇Group(1:4) (2 tiết)
◇Group (2 tiết)
◇Morning (1 tiết)
◇Evening (1 tiết)
Tổng số tiết 12 tiết
Nội dung lớp 1:1 Reading/Writing/Speaking/listening
Nội dung lớp nhóm (1:4)
Discussion
Nội dung lớp nhóm Survival English/Story Telling/Pronunciation
Music/Speak up
Nội dung lớp Morning/Evening
CNN/Pattern/News/TOEIC/Cambridge/IELTS
Viết nhật ký ・Mỗi ngày học viên phải viết tiểu luận nhỏ khoảng 250 từ vào sổ nhật ký được quy định và nộp cho giáo viên kiểm tra.
・Mỗi ngày giáo viên sẽ tiến hành nội dung “dictation” (nghe và viết lại) 15 phút trên lớp học.
・Học viên hoàn thành 20 bài tiểu luận sẽ nhận được áo có logo của trường SMEAG


Phân trình độ

Các cấp độ tại SMEAG Kỹ năng đạt được
Advanced High Kỹ năng viết ở trình độ bản ngữ
Có thể giao tiếp nghe hiểu ở trình độ bản ngữ ở mọi tình huống
Medium
Low
Upper-Intermediate High Kỹ năng viết gần với trình độ bản ngữ.
Có thể giao tiếp nghe hiểu tự nhiên gần với trình độ bản ngữ.
Medium
Low
Intermediate High Trình độ có thể cải thiện kỹ năng viết câu hoàn chỉnh trong các lớp viết và ngữ pháp.
Co thể nghe hiểu ít nhất 60%, giao tiếp ở trình độ khó và thuyết trình.
Medium
Low
Pre-Intermediate High Trình độ có thể cải thiện kỹ năng hội thoại cơ bản.
Có thể sử dụng cụm từ cơ bản, hiểu hội thoại.
Medium
Low
Beginner High Học từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, cụm từ tiếng anh cơ bản không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
Đạt trình độ có thể giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày
Medium
Low

Copyright © 2020 du học Philippines All Rights Reserved.