Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

 • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Sơ lược về kỳ thi TOEFL

■Chi tiết về bài thi TOEFL

<Mục đích>

 • TOEFL (Test of English for International Communication) là bài thi được sử dụng rộng rãi trên thế giới để đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Anh. TOEFL đánh giá năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh từ cuộc sống hàng ngày đến công việc.

<Thời gian làm bài thi>

 • ・2 tiếng
  Listening 45 phút Reading 75 phút
  ※Thời gian phần nghe có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào câu hỏi

<Số câu hỏi>

 • ・200 câu
  Listening 100 câu Reading 100 câu

<Nội dung bài thi>

Các phần thi Nội dung câu hỏi Khái quát
Câu hỏi phần nghe
Part 1 Câu hỏi hình ảnh miêu tả (10 câu) Mỗi hình ảnh sẽ có 4 câu hỏi được phát 1 lần duy nhất. Thí sinh lằng nghe nội dung miêu tả và chọn hình ảnh phù hợp nhất với nội dung đã nghe.
Part 2 Câu hỏi đối ứng (30 câu) Câu hỏi hoặc câu miêu tả chỉ được phát 1 lần duy nhất, thí sinh chọn câu trả lời phù hợp nhất trong số 3 câu được cung cấp.
Part 3 Câu hỏi hội thoại (30 câu) Hội thoại giữa 2 người chỉ được phát duy nhất 1 lần, thí sinh được cung cấp câu hỏi và câu trả lời về hội thoại đã nghe và chọn câu trả lời phù hợp nhất. Mỗi hội thoại có 3 câu hỏi tương ứng.
Part 4 Câu hỏi mô tả (30 câu) Đoạn tường thuật hoặc thông báo ngắn sẽ được phát 1 lần duy nhất. Thí sinh được cung cấp câu hỏi và câu trả lời và chọn câu trả lời phù hợp nhất. Mỗi đoạn hội thoại sẽ có 3 câu hỏi tương ứng.
Câu hỏi reading
Part 5 Câu hỏi điền vào chỗ trống ngắn (40 câu) Thí sinh chọn câu trả lời phù hợp nhất để điền vào chỗ trống làm câu hoàn chỉnh.
Part 6 Câu hỏi điền vào chỗ trống dài (12 câu) Thí sinh chọn câu trả lời phù hợp nhất để điền vào chỗ trống làm câu hoàn chỉnh.
Part 7 Câu hỏi reading (48 câu) Thí sinh đọc bài đọc và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.