Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? QQ English IT Park

Tr??ng Anh ng? QQ English IT Park
Khu vựcCebuTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 5%Quy mô250

★Thi?t k? hi?n đ?i ★Ít nh?t 6 l?p 1:1/ngày ★Bác sĩ đ?n tr??ng 1 l?n/tu?n ★H?c theo ph??ng pháp Callan n?i ti?ng và giáo trình ph?n x? trong giao ti?p R.E.M.S
  • Ti?ng Anh t?ng quát
  • Tr??ng đ?p
  • Không gi? gi?i nghiêm

du học Philippines
Cebu Danh sách trường

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.