Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng

Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng(Privacy Policy)


【Phương châm công ty】
Công ty TNHH DEOW (sau đây gọi là Công ty) là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn du học và quan niệm việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng (sau đây gọi là Thông tin cá nhân) là nghĩa vụ xã hội của Công ty. Công ty ban hành các chính sách bảo vệ thông tin khách hàng sau đây và cam kết toàn bộ nhân viên trực thuộc công ty tuân thủ chính sách.

【Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng】
1.Công ty sử dụng, cung cấp 1 cách hợp lý thông tin cá nhân nhận được hàng ngày từ khách hàng, cam đoan việc bảo vệ thông tin khách hàng. 
2.Công ty luôn minh bạch với khách hàng về mục đích sử dụng Thông tin cá nhân và chỉ sử dụng với mục đích được cho phép. Tuyệt đối không sử dụng Thông tin cá nhân cho mục đích khác ngoài thỏa thuận. Công ty luôn ý thức tăng cường quản lý nội bộ để đảm bảo vấn đề này.
3.Công ty nỗ lực tăng cường các giải pháp bảo vệ thích hợp và cần thiết để phòng chống tổn thất, mất mát, rò rỉ Thông tin cá nhân.
4.Công ty ưu tiên phản hồi nhanh nhất phàn nàn cũng như liên lạc từ khách hàng về vấn đề này.

5.Công ty sẽ ngay lập tức, không chậm trễ ngưng sử dụng thông tin cá nhân nếu nhận được yêu cầu từ khách hàng.

6.Để tối ưu hóa mục đích sử dụng thông tin, trong phạm vi cho phép, công ty phải ủy nhiệm việc sử dụng thông tin cho bên thứ 3. Công ty sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo bên thứ 3 để quản lý bảo vệ Thông tin cá nhân an toàn.

7.Công ty tuân thủ quy định quốc gia, luật định về bảo mật thông tin cá nhân cũng như các quy tắc liên quan, và duy trì cập nhật thông tin khách hàng.

8.Công ty thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo vệ thông tin khách hàng.

Ngày ban hành:Ngày 01 tháng 06 năm 2005
Ngày điều chỉnh cuối cùng:Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Công ty TNHH DEOW
Tổng giám đốc Manabe Masateru

【Liên hệ】

107-111 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, tp. Hồ Chí Minh
Deow Vietnam Co.,Ltd
TEL : 028-3930-0712
FAX : 028-3930-0712
E-mail : support@deow.jp


 

Về việc sử dụng thông tin cá nhân


1.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
(1)Thông tin cá nhân nhận được từ nghiệp vụ ủy nhiệm
Để hoàn thành công việc liên quan đến nghiệp vụ tư vấn du học được ủy nhiệm từ đối tác của Công ty
(2)Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng được sử dụng cho các mục đích sau:

1. Công việc liên quan đến dịch vụ tư vấn du học theo nguyện vọng
2.Hoàn thành thủ tục đăng kí du học
3.Hướng dẫn và xác nhận thông tin cần thiết cho mục ⓵ và ⓶
4.Thông báo kết quả đến khách hàng đã tham dự sự kiện, điều tra.
5.Cung cấp thông tin dịch vụ qua thư, thư điện tử, fax
6.Nậng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến, phát triển dịch vụ mới.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.