Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? PINES Chapis

Tr??ng Anh ng? PINES Chapis
Khu vựcBaguioTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 2%Quy mô120

★Đ??c h?c viên đã t?t nghi?p đánh giá cao , đ?i ngũ gi?ng viên trình đ? cao. ★Dành cho h?c sinh ? trình đ? trung, cao c?p. ★Giáo trình ch?t l??ng cao, l?p h?c t? ch?n thú v?. ★Có th? t?p trung rèn luy?n ti?ng Anh và th? giãn vào d?p cu?i tu?n.
  • Ti?ng Anh t?ng quát
  • TOEIC
  • TOFEL
  • IELTS
  • Sparta

du học Philippines
Baguio Danh sách trường

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.