Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Q. Có thể dự thi IELTS tại Philipines không?

Có, các bạn có thể dự thi IELTS tại Philipines. Các bạn có thể làm thủ tục ngay tại trường do vậy chi tiết cụ thể có thể hỏi nhân viên trong trường. Có rất nhiều trường được chỉ định làm địa điểm tổ chức chính thức kì thi, các bạn có thể tham gia kì thi ngay tại môi trường học tập quen thuộc hàng ngày. Vì vậy đối với những bạn lo lắng không đạt được kết như mong đợi nếu dự thi ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, có thể đăng kí nhập học vào những trường có tổ chức kì thi chính thức này. Các bạn có thể tham khảo danh sách các trường có những chương trình học hiệu quả dành cho kì thi IELTS

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.