Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Q. Có sử dụng tiền Việt Nam tại Philippines không?

Không sử dụng được. Một số resort cao cấp có thể chấp nhận đô Mỹ, ngoài ra tất cả mọi nơi đều chỉ chấp nhận tiền peso.

Những câu hỏi về vấn đề tiền tệ khi du học tại Philippines

1.Số tiền ban đầu phải trả tại địa phương là khoảng bao nhiêuhoảng bao nhiêu?
Số tiền sẽ phải trả bằng tiền peso phải trả bằng tiền peso?
Số tiền điện, nước tính như thế nào tiền điện, nước tính như thế nàoSố tiền sinh hoạt tại Philippinesist/money04/">Số tiền sinh hoạt tại PhiCó thể sử dụng ATM không an>Có thể sử dCó thể sừ dụng thẻ tín dụng không/span>Có thể sừ dCó thể mở tài khoản ngân hàng tại Philippines không href="/qalist/money07/">Có thể mở tài khCó thể đổi tiền tại Philippines không r: #0000ff;">8.
Có thể sử dụng tiền Việt Nam tại Philippines khôngpan>Có nên đổi tiền peso trước ở Việt Nam không/> 10.Có nên đổi tiền peso trước ở Việt Nam không?

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.