Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Q. Có thể mở tài khoản ngân hàng tại Philippines không?

Các bạn có thể mở tài khoản ngân hàng nếu có thẻ ACR-I.
【Những thông tin cơ bản về việc mở tài khoản ngân hàng tại Philippines】
・Mất phí duy trì tài khoản.
・Có thể lựa chọn một trong trong các tài khoản: tài khoản ATM, tài khoản bưu điện, tài khoản tại ngân hàng đăng kí.
・Có thể lựa chọn tài khoản ngân hàng có thể sử dụng tiền Peso của Philippines, đô Mỹ hoặc tiền Việt Nam đồng.
・Cũng có trường hợp chỉ có thể làm thủ tục tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà bạn đang sở hữu tài khoản.

Những câu hỏi về vấn đề tiền tệ khi du học tại Philippines

1.Số tiền ban đầu phải trả tại địa phương là khoảng bao nhiêuhoảng bao nhiêu?
Số tiền sẽ phải trả bằng tiền peso phải trả bằng tiền peso?Số tiền điện, nước tính như thế nào tiền điện, nước tính như thSố tiền sinh hoạt tại Philippinesist/money04/">Số tiền sinh hoạt tCó thể sử dụng ATM không nt>Có thểCó thể sừ dụng thẻ tín dụng không/font>Có thểCó thể mở tài khoản ngân hàng tại Philippines không href="/qalist/money07/">Có thể mởCó thể đổi tiền tại Philippines không or="#0000ff">8.Có thể sử dụng tiền Việt Nam tại Philippines khôngt color="#0000ff">9.Có nên đổi tiền peso trước ở Việt Nam không/a>?
10.Có nên đổi tiền peso trước ở Việt Nam không?

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.