Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Q. Nên đăng ký du học Philippines trước bao lâu?

Thời hạn đăng kí phù thuộc vào tình trạng số lượng học sinh của trường, do vậy các bạn nên đăng kí trước khoảng 1 tháng. Đặc biệt, cũng không ít trường không còn phòng đơn ngay cả trường hợp các bạn đăng kí trước 3 tháng, do vậy các bạn nên nhanh chóng đăng kí ngay khi quyết định được ngôi trường mình muốn theo học.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.