Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Q. Có thể sử dụng thẻ tín dụng không?

Thẻ tín dụng có thể sử dụng tại Philippines. Những khu chợ địa phương không có hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, tuy nhiên các bạn có thể sử dụng tại các cửa hàng trong khu mua sắm lớn. Về cơ bản có thể sử dụng các loại thẻ Visa, MasterCard, JCB…song cũng có những loại thẻ không sử dụng được, vì vậy các bạn nên mang theo thẻ của nhiều công ty khác nhau.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.