Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Q. Thẻ ACR-I là thẻ gì

PELIS2 Thẻ ACR-I là thẻ đăng kí dành cho người nước ngoài cư trú tại Philippines được qui định bắt buộc đối với những người cư trú thời gian dài tại Philippines với mục đích du lịch hoặc những người đi du học, đi làm. Thẻ này được xem là giấy chứng minh chứng nhận pháp lý về nhân thân một cách đơn giản, được sử dụng như một căn cứ lưu trú hợp pháp tại Philippines.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.