Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Q. Có thể kéo dài thời gian du học không?

Các bạn có thể kéo dài khóa học nếu phòng, kí túc ở còn trống. Tuy nhiên, cần lưu ý vì cũng có những trường có qui định thời hạn về thủ tục kéo dài khóa học. Vào khoảng thời gian nghỉ hè hoặc nghỉ xuân, các phòng thường không còn trống, vì vậy đối với những bạn có ý định kéo dài thời gian khóa học nên nhanh chóng làm các thủ tục gia hạn. Những thủ tục gia hạn có thể tiến hành thông qua công ty chúng tôi, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tư vấn viên để biết thêm chi tiết.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.