Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

H?c vi?n Anh ng? 3D ACADEMY

H?c vi?n Anh ng? 3D ACADEMY
Khu vựcCebuTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 2%Quy mô130

★Môi tr??ng qu?c t?, qu?c t?ch h?c viên đa d?ng ★Ho?t đ?ng phong phú, t? ch?c tham quan công ty đ?a ph??ng 1 l?n/tháng ★Ký túc xá hi?n đ?i, thi?t b? hoàn thi?n
  • Ti?ng Anh t?ng quát
  • Hotel
  • V? trí đ?p
  • Ti?ng Anh th?c ti?n

du học Philippines
Cebu Danh sách trường

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.