Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Các biện loại tiêm chủng nên phòng bị trước khi sang Philippines

Tuy không nhất thiết phải tiêm phòng trước khi đi Phiippines nhưng bạn nào không yên tâm về sức khỏe nên tiêm phòng các loại vacxin sau.
 

Viêm gan A

《Số lần》
 → 3 lần
《Thời kì tiêm chủng 》
 → Lần 2 là sau 2 đến 4 tuần. Lần 3 là sau 6-24 tháng
《Thông tin bổ sung》
Ngoài ra có nhiều loại vacxin nhập khẩu và vacxin tổng hợp khác. Mọi chi tiết có thể trao đổi với bác sĩ chuyên môn.


Viêm gan B

《Số lần tiêm chủng 》
 → 3 lần
《Thời kì tiêm chủng》
 →Lần 2 là sau 4 tuần. Lần 3 là sau 5-6 tháng.
《Thông tin bổ sung》
Ngoài ra có nhiều loại vacxin nhập khẩu và vacxin tổng hợp khác. Mọi chi tiết có thể trao đổi với bác sĩ chuyên môn.


Bệnh uốn ván

《Số lần tiêm chủng》
 → 3 lần hoặc 1 lần
《Thời kì tiêm chủng》
 → lần 2 là sau 3-8 tuần. Lần 3 là sau 12-18 tháng
《Thông tin bổ sung》
Tiêm chủng phòng uốn ván bao gồm vacxin tổng hợp 3 loại, do đó có thể tiêm chỉ 1 lần đối với những người từ 20-25 tuổi.


Bệnh chó dại

《Số lần tiêm chủng》
 →3 lần
《Thời kì tiêm chủng》
 →lần 2 là sau 4 tuần. Lần 3 là sau 6-12 tháng.
《Thông tin bổ sung》
 Mọi chi tiết vui lòng thảo luận với bác sĩ.


Bệnh viêm não Nhật bản

《Số lần tiêm chủng》
 →3 lần
《Thời kì tiêm chủng》
 →lần 2 là từ sau 1-4 tuần. Lần 3 là sau 12 tháng
《Thông tin bổ sung》
Chúng tôi khuyến khích tiêm lại một lần đối với những người trên 25 tuổi. Mọi chi tiết có thể thảo luận với bác sĩ chuyên môn.Việc sinh sống nước ngoài có nhiều rủi ro về sức khỏe. Chính vì vậy để có một cuộc sống du học cũng như hành trình du lịch an toàn, vui vẻ chúng tôi khuyên khích học viên tham gia vào bảo hiểm du lịch nước ngoài hoặc bảo hiểm du học.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.