Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? CPILS

Tr??ng Anh ng? CPILS
Khu vựcCebuTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 20%Quy mô300

★S? l??ng h?c sinh nhi?u nh?t Cebu. ★Ch??ng trình du h?c gia đình chuyên nghi?p ★C? s? trang thi?t b? hoàn thi?n, ho?t đ?ng ngo?i khóa phong phú. ★Qu?c t?ch đa d?ng bao g?m các n??c thu?c khu v?c Châu Âu, Châu Á.
  • Ti?ng Anh t?ng quát
  • TOEIC
  • TOEFL
  • IELTS
  • Business
  • Gia đình

du học Philippines
Cebu Danh sách trường

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.