Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? CPI

Tr??ng Anh ng? CPI
Khu vựcCebuTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 20%Quy mô

★C? s? v?t ch?t và trang thi?t b? hoàn thi?n. ★H? th?ng hóa toàn b? gi? h?c theo mô hình Academic sparta t? khóa h?c ESL cho đ?n khóa h?c dành cho các kì thi. ★Trang b? không gian mang phong cách phòng ?c c?a các khu ngh? d??ng cao c?p. ★T?a l?c t?i v? trí đ?p ? trung tâm thành ph? Cebu
  • Ti?ng Anh t?ng quát
  • TOEIC
  • IELTS
  • Sparta
  • Ký túc khách s?n

du học Philippines
Cebu Danh sách trường

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.