Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Giới thiệu về công ty

a>

Bản đồ

Tên công ty DEOW VIETNAM CO.,LTD
Vốn đầu tư 20,000,000 JPY
Thành lập 2016: thành lập công ty TNHH DEOW VIETNAM
Nội dung kinh doanh ・Cung cấp thông tin liên quan đến du học nước ngoài
・Thay mặt làm thủ tục và giới thiệu đối tác liên quan đến du học nước ngoài
・Đại lý bảo hiểm tai nạn
Website https://philippines-study.com.vn/
Website trực thuộc tập đoàn DEOW Du học Deow Vietnama>
Chi nhánh Việt Nam Tầng 8, số 19 Cao Thắng, phường 2, quận 3, tp. Hồ Chí Minh
028 222 11 909
Văn phòng chính tại Tokyo Tokyo-bu, Shibuya-ku, 2-16-5 Manulife Palace Shibuya 12th floor
03-3498-4475
Chi nhánh Đài Loa Số 17, Quận Zhongzheng, Thành phố Đài Bắc. + 886-2-2711-1385
Chi nhánh Osaka Osaka-fu, Osaka-shi, Kita-ku, Umeda 2-6-20 Pacific Marks Nishi Umeda 5th floor
06-6147-7581
Chi nhánh Nagoya Aichi-ken, Nagoya-shi, Naka-ku, Nishiki 1-10-9 BFS Fushimi 6th floor
052-228-6452
Văn phòng Newyork
DEOW Resourse Management Inc
25 West 39th Street, Floor 14, New York City 10018. Tel: 917-703-4236.
Văn phòng Los Angeles
DEOW Resourse Management Inc
10866 Wilshire Blvd, Suite 400, Los Angeles, CA 90024
1-424-901-8377
Văn phòng Vancouver
DEOW Education Canada Inc
#105 525 Seymour St, Vancouver, BSV6B3H7 Canada
1-604-349-0976
Văn phòng Toronto
DEOW Toronto Office
720 Bathurst Street in downtwn
Toronto,Ontario M5S 2R4 Canada
Văn phòng London
DEOW UK
23D Tavistock Place
London, WC1H 9SE
0207-930-0344
Văn phòng Auckland
DEOW Auckland
502/350 Queen street, Auckland 1010 NZ
Văn phòng Sydney
DEOW Australia
Suite 103, 60 York, Sydney NSW 2000 Australia
Chi nhánh Việt Nam
Bảo đồ địa điểm Du học DEOW Vietnam
Văn phòng Tokyo
Chi nhánh Đài Loan
Chi nhánh Osaka
Chi nhánh Nagoya
Newyork Office
Los Angeles Office
Vancouver Office
Toronto Office
London Office
Auckland Office
Sydney Office

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.