Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? CIP

Tr??ng Anh ng? CIP
Khu vựcClarkTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 15%Quy mô100

★Ký túc xá s?ch đ?p, trang b? h? b?i, phòng gym, b?a ăn h?p kh?u v? ★Màu s?c qu?c t?ch đa d?ng ★TOEIC, du h?c gia đình ★Ít nh?t 5 l?p 1:1 m?i ngày ★Áp d?ng chính sách EOP tri?t đ?
  • Ti?ng Anh t?ng quát
  • TOEIC
  • IELTS
  • TOEFL
  • Business
  • Gia đình

du học Philippines
Clark Danh sách trường

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.