Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Tổng đài miễn phí: 1800-1047
  • line&skype
  • line
  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

【CIP】 Chi tiết về khóa ESL

Khóa ESL là khóa học nhập môn dành cho những bạn chưa có tự tin với tiếng Anh, bao gồm khóa Intensive với nhiều tiết học kèm 1:1, khóa Rapid bảo đảm thời gian học hướng tới những bạn du học thời gian ngắn từ 1-2 tuần.
Nội dung Start Leaner Intensive Premium
Điều kiện đăng ký -Pre Beginner đến Senior
-18 tuổi trở lên
-Kiểm tra online trước khi nhập học
Nội dung ◇Non-native 1:1(5 tiết)
◇Native Group(4 tiết)
◇Option(90min)
◇Native 1:1(4 tiết)
◇Native Group(4 tiết)
◇Option(90min)
Số tiết 9 tiết 8 tiết
Nội dung Intensive A Intensive B
Điều kiện đăng ký -Beginner đến Upper-Intermediate
-18 tuổi trở lên
-Kiểm tra online trước khi nhập học
Nội dung ◇Non-native 1:1(3 tiết)
◇Native 1:1(2 tiết)
◇Native Group(4 tiết)
◇Option(90min)
◇Non-native 1:1(1 tiết)
◇Native 1:1(2 tiết)
◇Native Group(4 tiết)
◇Option(90min)
Số tiết 9 tiết 7 tiết
Nội dung Intensive C Intensive D
Điều kiện đăng ký Beginner đến Upper-Intermediate (18 tuổi trở lên)
Nội dung ◇Non-native 1:1(3 tiết)
◇Native 1:1(1 tiết)
◇Native Group(4 tiết)
◇Option(90min)
◇Non-native 1:1(1 tiết)
◇Native 1:1(1 tiết)
◇Native Group(4 tiết)
◇Option(90min)
Số tiết 8 tiết 6 tiết
Nội dung Rapid 35(1week) Rapid 70(2weeks)
Nội dung khóa học Lớp học vẫn được tổ chức bình thường vào ngày lễ, đảm bảo thời gian học 1 tuần là 35 giờ hoặc 70 giờ.
Điều kiện đăng ký -Elementary đến Advanced
-18 tuổi trở lên
-Kiểm tra online trước khi nhập học
Nội dung ◇Native 1:1(3H)
◇1:1(3H)
◇Native Group(1H)
◇Optional group (2h)
Thời gian 9H
Thời gian khóa học 1 tuần đến 2 tuần
NOTE Khóa học cấp tốc 1 tuần hoặc 2 tuần

Copyright © 2020 du học Philippines All Rights Reserved.