Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? CIJ – Classic campus

Tr??ng Anh ng? CIJ – Classic campus
Khu vựcCebuTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 0%Quy mô100

★Ch??ng trình chuyên t?p trung vào k? năng nói ★Ký túc xá là khu chung c? cao c?p ★Thi?t b? hoàn ch?nh: phòng xông h?i, gym, h? b?i ★Có danh ti?ng v? ch??ng trình du h?c gia đình
  • H?i tho?i
  • Trang thi?t b? hi?n đ?i
  • Có l?p h?c vào th? 7
  • Du h?c gia đình

du học Philippines
Cebu Danh sách trường

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.