Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c 4 tu?n t?i GLANT, Philippines (n?)

『 Really enjoyed our study and life here.』

Họ tênB?n Leina ko (N?)
Thành phố cư trúCebu
Thời gian du học4 tu?n
TrườngGLANT
B?n hãy cho bi?t đánh giá chung c?a b?n v? tr??ng
Mình là con lai Nga và Nh?t. Mình nói đ??c c? 2 th? ti?ng nên khi h?c t?i GLANT mình làm quen đ??c r?t nhi?u b?n. ?Sau ch? 4 tu?n h?c t?i đây, ph?n x? ti?ng Anh c?a mình t?t h?n r?t nhi?u và mình th?y r?t "đã" (c??i) vì mình nói đ??c 3 th? ti?ng. Nh?t đ?nh mình s? quay l?i đây. I am half Korean and Russian, not good in Japaneses language. I studied in GLANT school from Feb to May, and now working there. When I studied there, 5 Russians, 2 Koreans, 1 Japanese. Anyway we really enjoyed our study and life here.
What are activities in the school ?
Our school has own hotel with swimming pool in mactan. We went to swim everyweekend and had barbecue party there. Now we are looking for students from japan.

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.