Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm du học 4 tuần tại GLANT, Philippines (nữ)

『 Really enjoyed our study and life here.』

Họ tênBạn Leina ko (Nữ)
Thành phố cư trúCebu
Thời gian du học4 tuần
TrườngGLANT
Bạn hãy cho biết đánh giá chung của bạn về trường

Mình là con lai Nga và Nhật. Mình nói được cả 2 thứ tiếng nên khi học tại GLANT mình làm quen được rất nhiều bạn.  Sau chỉ 4 tuần học tại đây, phản xạ tiếng Anh của mình tốt hơn rất nhiều và mình thấy rất “đã” (cười) vì mình nói được 3 thứ tiếng. Nhất định mình sẽ quay lại đây.

I am half Korean and Russian, not good in Japaneses language.
I studied in GLANT school from Feb to May, and now working there.
When I studied there, 5 Russians, 2 Koreans, 1 Japanese.
Anyway we really enjoyed our study and life here.

What are activities in the school ?

Our school has own hotel with swimming pool in mactan. We went to swim everyweekend and had barbecue party there.
Now we are looking for students from japan.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.