Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Cebu Blue Ocean thông báo khuyến mãi

We Academy
Thông báo khuyến mãi


【Nội dung khuyến mãi】

Khuyến mãi cho học viên đăng ký trong thời gian dưới đây

・4 tuần→Giảm 50 usd
・8 tuần→Giảm 100 usd
・12 tuần→Giảm 150 usd
・16 tuần→Giảm 200 usd
・20 tuần→Giảm 300 usd
・24 tuần→Giảm 400 usd

【Thời gian đăng ký】
Dành cho học viên đăng ký từ 01/08/2016 đến 31/10/2016

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.