Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? CDU-ESL

Tr??ng Anh ng? CDU-ESL
Khu vựcCebuTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 2%Quy mô200

★Là tr??ng ngôn ng? tr?c thu?c đ?i h?c y d??c Cebu danh ti?ng ★? chung ký túc xá v?i sinh viên y h?c đ?a ph??ng. ★Có ch? đ? ?u đãi chuy?n tr??ng đ?n Úc, Newzealand.
  • Ti?ng Anh t?ng quát
  • Tr?c thu?c đ?i h?c
  • H?c phí r?
  • Ti?ng Anh y h?c

du học Philippines
Cebu Danh sách trường

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.