Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

 • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Cebu

Cebu

Cebu- thành phố nhiều truờng học và biệt thự ven biển xinh đẹp

Đảo Cebu là nơi tập trung nhiều trung tâm tiếng Anh nhất Philippines. Trong đó, thành phố Cebu và đảo Mactan là nơi dẫn đầu về số lượng du học sinh của đảo. Cebu là nơi nổi tiếng khắp thế giới về du lịch biển, cơ sở vật chất được xây dựng hướng tới khách du lịch và doanh nghiệp nước ngoài, nên rất thuận tiện cho người Việt Nam sinh sống và học tập. Ngoài ra, đây cũng là 1 trong những thành phố lớn dẫn đầu về sự thuận tiện trong mua sắm hàng ngày tại Philippines, có nhiều nơi vui chơi, cửa hàng, và cả những khu rất hiện đại như IT Park. Cebu cũng từng là thuộc địa của Tây Ban Nha nên rất nhiều di tích còn sót lại ở khắp thành phố và trở thành địa danh du lịch.

du học Philippines/Cebu Danh sách trường

 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 ng??i 2% $1280 Hàn Qu?c
  • Business
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Đa qu?c t?ch
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200名 10% $1360 - Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Cambridge Test
  • Ký xá bên ngoài
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 ng??i 30% $1220- Hàn Qu?c
  • IELTS
  • Golf
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 30% $1430 - Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Luy?n thi ch?ng ch?
  • Ngo?i thành
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  260 20% $1480 - Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Luy?n thi ch?ng ch?
  • Ngo?i thành
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  100 Vi?t Nam 0% $1300 - Hàn Qu?c
  • Luy?n thi ch?ng ch?
  • S?ch đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  70 Vi?t Nam 0% $1250 - Hàn Qu?c
  • Sparta
  • IELTS
  • S?ch đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  50 Vi?t Nam 0% Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • S?ch đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  130 70% $1065- Nh?t B?n
  • Giáo viên b?n ng?
  • TOEIC/IELTS/TOEFL
  • N?i ? hi?n đ?i
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 100% $990 Nh?t B?n
  • Business
  • IELTS
  • C? s? đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200 Vi?t Nam 0% $1103 - Hàn Qu?c
  • Toeic/Toefl/Ielts
  • Ti?ng Anh y h?c
  • Tr?c thu?c đ?i h?c
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 Vi?t Nam 0% $1400 - Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Tr??ng r?ng
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 0% $1280 - Nh?t B?n
  • Du h?c gia đình
  • TOEIC
  • Resort
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  30 95% $1400- Nh?t B?n
  • Ng??i tr??ng thành
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  70 80% $1040 - Nh?t B?n
  • Business
  • Speaking
  • Ký túc khách s?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 30% $1,014 Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Khóa IELTS Đ?m b?o ch? trong vòng 8 tu?n
  • L?p 1:1
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200 Vi?t Nam 15% $1460 - Hàn Qu?c
  • Sparta
  • Toeic/Ielts/Toelf
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  180 Vi?t Nam 1% $1,120 - Nh?t B?n
  • Toeic/Ielts/Toelf
  • Thính gi?ng đ?i h?c
  • Tr?c thu?c đ?i h?c
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  250 Vi?t Nam 5% $893 (4 l?p/ngày) - $1277 (6 l?p/ngày) B Nh?t B?n
  • Callan Method, Giáo Trình Ph?n X? Trong Giao Ti?p R.E.M.S
  • L?p 1:1
  • Không gi? gi?i nghiêm
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  300 Vi?t Nam 5% $893 (4 l?p/ngày) - $1277 (6 l?p/ngày) B B Nh?t B?n
  • Callan Method
  • L?p 1:1
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  190 30% 1,100 USD -- Hàn Qu?c
  • Business
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Đa qu?c gia
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  40 0% 105000円 - Hàn Qu?c
  • At home
  • Native
  • H?c phí th?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  155 20% $1350 - Hàn Qu?c
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • M?i, đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  300 20% $1244 - Hàn Qu?c
  • Junior
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Activities
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  70 0% $1450 - Nh?t B?n
  • Du h?c gia đình
  • L?p 1:1
  • Resort
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  130 20% 160000円 - Nga
  • Native
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Đa qu?c t?ch
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  154 0% $1450 - Hàn Qu?c
  • Native
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Ngo?i thành
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  140 60% $1190 Nh?t B?n
  • Sparta
  • L?p 1:1
  • Campus
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  130 25% 107200円 - Hàn Qu?c
  • Junior
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Thi?t b? hoàn thi?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  80 0% $1200 - Hàn Qu?c
  • Junior/Gia đình
  • Du h?c đ?nh k?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  110 0% $1100 - Hàn Qu?c
  • Du h?c gia đình
  • Nh?p môn
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  150 30% $1300 - Hàn Qu?c
  • Junior
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Intership
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  80 2% $1200- Hàn Qu?c
  • TESOL
  • Ti?p viên hàng không
  • S?ch đ?p
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  40 0% $1200 - Hàn Qu?c
  • Customize
  • Diving
  • Phòng d?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  270 ng??i 10% $1450 Hàn qu?c
  • Semi-sparta
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Nhi?u n?i ?
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  30 0% 143000円 - Nh?t B?n
  • Customized
  • L?p 1:1
  • Ký túc khách s?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  80 0% $920- Nh?t-Anh
  • Native
  • Toeic/Ielts/Toefl
  • Ký túc khách s?n
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  120 10% ~ $1200
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
 • Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  200 10% $1300
 • キャンペーン中
  Số học viên Tỷ lệ học viên Việt Nam Chi phí 1 tháng Chủ đầu tư
  300 2% $1631~ Nh?t B?n
  • Business
  • IELTS
  • C? s? đ?p

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.