Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

【C21】 Khóa ESL

Khóa ESL được nghiên cứu và thiết kế kỹ lưỡng về nội dung học hàng ngày để đảm bảo hiệu quả giao tiếp đối đa cho học viên sau mỗi khóa học

Khóa ESL

■Khóa ESL

Nội dung General Intensive Power Speaking
Cơ cấu khóa học ◇1:1(3H)
◇Group (3H)
◇Writing(1H)
◇Lớp đặc biệt buổi tối(2H)
◇1:1(4H)
◇Group (2H)
◇Writing(1H)
◇Lớp đặc biệt buổi tối(2H)
◇1:1(5H)
◇Group (1H)
◇Writing(1H)
◇Lớp đặc biệt buổi tối(2H)
Tổng thời gian 9H
Nội dung lớp 1:1 Giáo viên chuyên về từng bộ môn Speaking /Listening /Reading /Writing giảng dạy tập trung từng kỹ năng tại lớp 1:1
GrouNội dung
・BSSC-Basic Sentence Structure Course
Lớp nhóm nhỏ nhằm mục đích giúp học viên làm quen với cấu trúc câu cơ bản thường sử dụng trong văn nói

・PPE-Pattern Practice English
Lớp nhóm nhỏ hướng dẫn học viên cách sử dụng và luyện tập những mẫu câu trọng yếu trong hội thoại cho đến khi thành lập được phản xạ tự nhiên về Anh ngữ.

・LC-Listening Comprehension
Lớp nhóm nhỏ nhằm mục đích nâng cao kỹ năng nghe qua tài liệu luyện nghe cơ bản cho đến tin tức CNN, BBC.
Writing
Nội dung
Viết tiểu luận về các đề tài khác nhau


Phân trình độ

Chi tiết
Level 1 Trình độ chưa tiếp xúc với tiếng Anh bao giờ
Level 2 Trình độ có thể hiểu câu đơn giản và nói được từ vựng cơ bản
Level 3 Trình độ có thể tiếp thu hội thoại cơ bản cần thiết
Level 4 Trình độ hiểu và phản hồi được hội thoại cơ bản hàng ngày
Level 5 Trình độ tiếp thu được tiếng Anh thương mại và giao tiếp thường ngày
Level 6 Trình độ có thể giao tiếp lưu loát, nghe hiểu được nội dung báo chí, truyền thông
Level 7 Trình độ sử dụng tiếng Anh linh hoạt, viết tiểu luận tốt
Level 8 Trình độ có thể viết, sử dụng tiếng Anh ở trình độ bản ngữ, giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống
《Thông tin bổ sung》
Lớp học được chia thành 8 trình độ như trên.
Đặc biệt các lớp sơ cấp và trung cấp được chia thành 7 bậc, phân loại hệ thống lớp bậc dày hơn để xóa khoảng cách khác biệt trình độ trong 1 lớp.
Mỗi tháng giáo viên phụ trách sẽ kiểm tra trình độ chặt chẽ để xếp lớp phù hợp cho học viên

※Nội dung trên có thể được thay đổi mà không có báo trước. Mong quý khách thông cảm.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.