Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

【UV ESL】Khuyến mãi lớn đầu năm

UV ESL
Thông báo chương trình khuyến mãi lớn đầu năm


【Nội dung khuyến mãi】
Từ 4-7 tuần: Giảm US$100
Từ 8-12 tuần: Giảm US$250
Từ 12-15 tuần: Giảm US$350 + SSP (6500 peso)
Từ 16 tuần trở lên: Giảm US$450 + SSP (6500 peso) + ARC (3000 peso)

AELC1-outside-1
Xem chi tiết về trường UV ESL《 Tại đây

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.