Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

【C21】 Tiếng Anh thương mại

Ngày càng nhiều học viên đến CIA để nâng cao Anh ngữ thương mại cho công việc tương lai

Khóa chuyên ngành

■Khái quát về khóa học

Nội dung Business nhập môn Business tập trung
Cơ cấu khóa học ◇1:1 business(1H)
◇1:1-ESL(3H)
◇Group-ESL(1H)
◇Group-Business(1H)
◇Writing(1H)
◇Lớp buổi tối(2H)
◇1:1-Business(4H)
◇Group-Business(2H)
◇Writing(1H)
Tổng số tiết 9H 7H
Lớp 1:1 Job Interviw/Biz Communications/BizVoca/Biz Writing
Lớp nhóm Biz Listening/Biz Presentation


Phân trình độ

Chi tiết
Level 1 Trình độ chưa tiếp xúc với tiếng Anh bao giờ
Level 2 Trình độ có thể hiểu câu đơn giản và nói được từ vựng cơ bản
Level 3 Trình độ có thể tiếp thu hội thoại cơ bản cần thiết
Level 4 Trình độ hiểu và phản hồi được hội thoại cơ bản hàng ngày
Level 5 Trình độ tiếp thu được tiếng Anh thương mại và giao tiếp thường ngày
Level 6 Trình độ có thể giao tiếp lưu loát, nghe hiểu được nội dung báo chí, truyền thông
Level 7 Trình độ sử dụng tiếng Anh linh hoạt, viết tiểu luận tốt
Level 8 Trình độ có thể viết, sử dụng tiếng Anh ở trình độ bản ngữ, giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống
《Thông tin bổ sung》
Lớp học được chia thành 8 trình độ như trên.
Đặc biệt các lớp sơ cấp và trung cấp được chia thành 7 bậc, phân loại hệ thống lớp bậc dày hơn để xóa khoảng cách khác biệt trình độ trong 1 lớp.
Mỗi tháng giáo viên phụ trách sẽ kiểm tra trình độ chặt chẽ để xếp lớp phù hợp cho học viên

※Nội dung trên có thể được thay đổi mà không có báo trước. Mong quý khách thông cảm.

Copyright © 2021 du học Philippines All Rights Reserved.